Ontvang ik eerst een voorbeeld

Op basis van de aangeleverde gegevens maak ik een eerste ontwerp. Deze is vrij simpel van opzet. Op basis van het ontwerp kunt u aanpassingen in de gekozen uitsnede aangeven. Deze aanpassingen verwerk ik vervolgens in een tweede opzet die al verder is uitgewerkt. Als laatste ontvangt u een ontwerp met daarop de bomen en eventueel een aantal herkenbare punten (dit kunnen gebouwen zijn, maximaal 8). De gebouwen zijn illustraties die niet op de werkelijkheid berusten. Een kerk is een kerk, maar niet een kopie van de kerk uit uw buurt.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *